A1 / A2 / A3 opleiding

De open categorie opleiding Dronepiloot voor commerciële doeleinden en hobbyist gelijk getrokken. 

Het belangrijkste verschil tussen de oude en nieuwe wetgeving is dat er geen onderscheid meer gemaakt zal worden tussen recreatief en beroepsmatig vliegen met een drone. Elke drone gebruiker dient dezelfde regels te volgen die gebaseerd zullen zijn op het risico van de vlucht en de drone zelf. Deze regels zullen in alle EASA landen gelden. 

De meeste recreatieve vliegers en ROC-Light piloten, zullen vanaf 31 december 2020 terecht komen in de Open categorie. Deze categorie is onderverdeeld in 3 subcategorieën: A1, A2 en A3, gebaseerd op de hoogte van de risico's die erbij komen kijken. Als je buiten de 'beperkingen' van de Open categorie wilt vliegen, zal je automatisch in de Specific Categorie terecht komen. 

In de Open categorie vallen alle dronevluchten met drones onder de 25 kg, waarmee in het zicht van de piloot wordt gevlogen, niet in buurt van mensen en niet in gecontroleerd luchtruim. De eisen zijn bij dit type dronevluchten dus niet heel streng. Daarentegen kunnen er, afhankelijk van het gewicht van de drone en het type operatie, nog specifieke eisen aan de vluchtuitvoering gesteld worden.

Afhankelijk van de klasse waar de drone in valt, worden er eisen gesteld aan bijvoorbeeld geluidsproductie, maximale vlieghoogte en navigatieverlichting. In de toekomst kunnen nieuwe kant en klare drones voorzien worden van CE-markering, met de aanduiding C0 tot en met C4. Dit label helpt je om te bepalen in welke categorie je terecht komt en welk examen je moet doen. Voor de al verkochte drones, die nog niet beschikken over een C0 tot C4, komt er een overgangsperiode van twee jaar. Daarnaast wordt er aan drones ook de eis gesteld dat toestellen tussen de 250 gram en 25kg (uitgezonderd drones en modelvliegtuigen in klasse C4) gegevens uitzenden over de locatie van de piloot, het registratienummer, de vlieghoogte en richting en het serienummer van de drone. Dit systeem heet Drone ID en wordt verplicht voor drones in de C0 t/m C3 classificatie.

Hieronder worden de drie subcategorieën van de Open categorie in grote lijnen toegelicht. In welke subcategorie jij op 31 december 2020 terecht gaat komen is afhankelijk van de (huidige of toekomstige) drone en de vraag waar je ermee wilt gaan vliegen. De tabel hieronder helpt je bij het bepalen van de categorie.

A1: vlakbij mensen vliegen

Onder deze subcategorie vallen alle dronevluchten die uitgevoerd worden met drones die weinig risico's opleveren voor mensen op de grond, bijvoorbeeld omdat het een lichte drone is. In de A1 categorie is het nooit toegestaan om boven mensenmenigten te vliegen. De drones waarmee in deze categorie gevlogen mag worden mogen niet zwaarder zijn dan 900 gram en bij drones zwaarder dan 250 gram moet je als piloot een online theoriecursus en -examen doen (dezelfde als voor de A3 subcategorie). Daarnaast moet de piloot (of het bedrijf dat de drone inzet) in vrijwel alle gevallen zich registreren.

A2: in de buurt van mensen vliegen

De vluchten die onder deze subcategorie worden uitgevoerd beperken het gewicht van de drone tot maximaal 4 kg. Deze drones moeten over een CE markering beschikken (C2) en aan een aantal technische standaarden voldoen. De piloot moet de drone op minimaal 30 meter horizontale afstand houden van mensen op de grond (voor drones zonder CE markering is dit 50 meter en geldt een maximaal gewicht van 2 kg). Drones die in de toekomst verkocht worden en beschikken over een 'low speed mode', mogen wel mensen naderen met een maximale afstand van 5 meter. 

In alle gevallen moet de dronepiloot zich registreren en daarnaast dient men naast het theorie examen voor A1 en A3 ook een aanvullend schriftelijk examen te doen. Daarnaast moet de piloot ook kunnen aantonen dat er enige praktijkervaring aanwezig is, maar dit wordt verder niet getoetst. 

A3: ver weg van mensen vliegen

De laatste subcategorie, A3, is bedoeld voor de zwaardere (zelfbouw)drones tot 25 kg, modelvliegers en FPV racers. In deze categorie zijn de eisen het strengst ten opzichten van het vliegen in de buurt van mensen en bebouwing. In de A3 subcategorie moet je namelijk minstens 150 meter afstand afhouden van mensen en bebouwing. Vanaf 31 december 2022 vallen alle* drones die geen C0 t/m C4 CE label hebben in deze categorie. Het is verplicht om de piloot of de organisatie te registreren en online de kennistoets bestaande uit 40 vragen te maken (dezelfde als voor de A1 subcategorie).

*(uitgezonderd drones <250 gram, die blijven in A1)

Geldigheid ROC-Light en ROC

Als je op 31 december 2020 nog in het bezit bent van een ROC-Light ontheffing of een ROC vergunning, kun je nog een jaar – dus tot 31 december 2021 – doorvliegen volgens dezelfde regels zoals die nu ook op uw organisatie van toepassing zijn. Na dit jaar is het helaas niet meer mogelijk om met deze nationele documenten te vliegen onder de oude wetgeving. Zowel voor ROC als ROC-Light houders zal er een overgangsregeling komen.
Meer informatie: rijksoverheid.nl/drone


Voor ROC-Light operators zullen hun huidige voorrechten omgezet worden naar de Europese situatie door de Inspectie Leefomgeving en Transport.
Dit geldt alleen voor de mensen die ook daadwerkelijk een theoriecertificaat behaald hebben.


REGISTRATIE
Ondanks de overgangsregeling is het per 31 december 2020 wel nodig om u als piloot of uw bedrijf (operator) te registreren.
Meer informatie: rdw.nl/drone

Prijzen voor de opleidingen:

A1 / A3: €99,-

A1 / A2 / A3: €199,-

Speciale aanbieding A1 / A2 /A3 voor de maand april 2021: €179,-

Wenst u zich aan te melden voor een van de opleidingen of geïnteresseerd in een totaal pakket? 

Vraag vrijblijvend uw offerte aan via:  info@droneloket.nl 

WhatsApp Image 2016-09-19 at 21.23.23.jp