Geomapping /  Geo data inwinning

Geometrische data verwerking met een UAV

Wij hebben gekozen om hiervoor een multicopter in te zetten en geen fixed wing. Het grote voordeel van de multicopter is dat eenvoudig een landings- en opstijgplek gevonden kan worden doordat de multicopter verticaal kan landen en opstijgen. Ook is de multicopter minder windgevoelig zodat het weer minder invloed heeft op de inzetbaarheid. De motoren, ESC’s en propellers zijn voor dit systeem geoptimaliseerd en daardoor is een vliegtijd van 30 minuten mogelijk. De camera die wij gebruiken is de Panasonic GH-4 die gestabiliseerd wordt door een brushless gimbal. Hiermee zijn wij in staat om zeer hoge resolutie foto’s te leveren van 1cm per pixel.

2D en 3D Mapping

Door gebruik te maken van deze foto’s zijn wij in staat 3d digitale hoogte en terreinmodellen te maken. Ook maken we ortho fotomozaïeken (onderleggerbeelden). Dit is het stitchen van foto’s zodat er een 2D kaart of map ontstaat, ook wel mapping genoemd.

Doordat we gebruik maken van fotogrammetrie hebben wij de mogelijkheid om alle hoogten van een terrein, beeld te brengen.

Zowel de hoogte (Z) als ook de coördinaten (X,Y) worden geregistreerd. Hierdoor verkrijg je een digitaal terreinmodel. Heel snel en nauwkeurig kan er worden gerekend. De hoeveelheid (volume’s) van hoogtes (Bergen/bulten) van het betreffende terrein kan hierdoor worden uitgerekend ten opzichte van de vlakke ondergrond of te wel grondvlak.

Als er twee metingen op verschillende momenten gedaan worden kan een verschilberekening worden gemaakt.

Digitale terrein modellen hebben een zeer hoog kwaliteitsgehalte. 
In bepaalde situaties is een maximale afwijking te zien van 20 mm. De meetdichtheid (puntdichtheid) kan oplopen tot 1 cm per pixel.

Ook kunnen de foto’s worden bewerkt / gecorrigeerd voor hoogteverschillen in het betreffende terrein. Dit door de kleurverschillen als gevolg van veranderingen in de weersomstandigheden.
Hierop worden alle foto’s van een bepaald gebied aan elkaar gerekend tot één onderleggerbeeld. Dit sluit naadloos op elkaar aan. De bestanden kunnen vervolgens ingeladen worden in een CAD of GIS system die weer gebruikt kunnen worden om te meten.

Digitale terrein modellen

Doordat we gespecialiseerd zijn in het maken van luchtfoto’s op lage hoogte met een geometrisch gekalibreerde camera, stelt het ons in staat om alle hoogten, van een terrein, te verkrijgen.
Bij elke hoogte (Z) worden ook de coördinaten (X,Y) vastgelegd. Hierdoor ontstaat een digitaal terreinmodel. Er kan snel en nauwkeurig gerekend worden. De volume van een voorraadberg cq grondbult wordt snel berekend ten opzichte van een grondvlak. Ook bestaat de mogelijkheid, indien er op verschillende tijdstippen metingen plaatsvinden. Er kan dan een verschilberekening gemaakt worden.

Volume berekeningen

Wij kunnen nauwkeurig voorraden of bergen opgeslagen materiaal nauwkeurig inmeten door gebruik te maken van UAV’s of te wel drones.
Onze UAV’s zijn uitgerust met een digitale camera en gps gestuurd om metingen te kunnen uitvoeren.
De metingen zijn uitgevoerd op het fotogrammetrische principe. Er kunnen terreinhoogten worden uitgerekend. Dit door het overlappende deel van de foto’s, welke genomen zijn vanuit een ander standpunt.

Dit biedt een aantal grote voordelen:

Nauwkeuriger

De resultaten zijn beter, in resolutie en nauwkeurigheid. Dit komt doordat de foto’s van zeer dichtbij worden genomen. Nauwkeurigheden van 20 mm en 100 hoogtepunten per vierkante meter kunnen worden behaald.

Snelle resultaten

Het is mogelijk om snel en grote gebieden in 1 dag in beeld te brengen.

De kosten van de inzet met een UAV zijn ook gunstig. De inzet van een UAV is drie tot vier keer goedkoper dan traditionele luchtfotografie met een vliegtuig of helikopter.
Hoe wordt er gewerkt!

Wij kunnen de resultaten van de verwerkte data op meerdere manieren uitleveren. Bijvoorbeeld doormiddel van een papieren rapport met een foto van de voorraden en de berekende hoeveelheden. 
Ook digitale kaarten en 3D modellen van de voorraden kunnen aangeleverd worden.

Voordat er vluchten met een UAV worden uitgevoerd zullen er grondcontrolepunten geplaatst worden vlakbij bijvoorbeeld voorraadbergen / bulten. Deze hoogte verschillen worden opgemeten door gebruik te maken van RTK GPS. Ze zijn noodzakelijk om vervolgens nauwkeurige berekeningen uit te kunnen voeren.

Onze UAV’s zal een geautomatiseerd vluchtpad uitvoeren waarbij foto’s worden gemaakt.

De foto’s die worden gemaakt worden zodanig gemaakt cq gekozen, zodat er een overlap tussen de foto’s ontstaat.
De vastgelegde data / foto’s zullen worden verwerkt gespecialiseerde software. Er wordt een puntenwolk gemaakt met een hoogtemetingen.
Ten minste 10 punten per vierkante meter worden gegenereerd maar kan ook oplopen tot 100 punten per vierkante meter.
De gemaakte puntenwolk wordt gecontroleerd door een vergeleken met de verificatiemetingen (grondpunten) die in het veld waren gelegd.
De berekende hoogte wordt vergeleken met de gemeten hoogte in het veld. 
Dit gebeurd door middel van de GPS.

Indien de kwaliteit is vastgesteld kan de volume van de berg cq bult worden berekend. Dit wordt gedaan door van de puntenwolk een 3d model te maken. 
De volumes worden vervolgens bepaald door goed vast te stellen van wat en welk referentievlak de volumes moeten gemeten worden.

WHAT'S UP?
CONTACT
GENERAL INFO

DRONELOKET

 

Mail: info@droneloket.nl

KVK: 66563356

BTW: NL856609602B01

  • w-facebook
  • w-googleplus

Facebook

Volg ons op Facebook voor de laatste updates

 

Rodney Dilrosun

 

Tel: +31650868663

Kevin Engelen

 

Tel: +31653582010

©2017 Droneloket